Forskningsseminarium i Etnologi med Anne Eriksen

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom - https://uu-se.zoom.us/j/68495602868
  • Föreläsare: Anne Eriksen, folklorist och kulturhistoriker vid Universitetet i Oslo
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Camilla Asplund Ingemark
  • Seminarium

Anne kommer att presentera en text hon ursprungligen skrev som ett inlägg vid en workshop om narrativ och hållbarhet på Campus Gotland. I den diskuterar hon kulturarvsbegreppets inbyggda narrativa strukturer och intriger, och hur dessa skiftar beroende på vad kulturarv ställs i relation till. Hon vill nu ha synpunkter på hur argumentationen håller och hur hon kan utveckla texten till en artikel.

För tillgång till texten A word with a plot - heritage, sustainability and narrative kontakta Camilla Asplund Ingemark, se ovanför.