Genusmingel – framtidens genuskompetens i Örebro län

  • Datum: –15.00
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län och Örebro universitet
  • Kontaktperson: Kajsa Saleem
  • Temadag

Örebro universitet och Länsstyrelsen Örebro län bjuder in till ”Genusmingel”. En träff om framtidens genusforskning, genusutbildning och samarbetsmöjligheter.

Syftet med genusminglet är att de som arbetar eller forskar om jämställdhets- och genusfrågor i länet ska få möjlighet att diskutera vilka former av samverkan och genusforskning som behöver initieras och utvecklas i ett framtida Örebro län.

Målgruppen är genus- och jämställdhetsforskare och jämställdhetsarbetare i Örebro län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats