Utgör mansnormen ett hinder för att uppnå miljömålen?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings Universitet
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland
  • Temadag

Hur kan vi bli bättre på att förstå beteende och miljöpåverkan hos individen och vilken roll spelar könade normer för en individs val och uppfattade valmöjligheter? Hur kan vi få kvinnor och män att ta lika stort ansvar för miljön, planeten och varandra?

Forskning visar att vi inte kan fortsätta leva som vi gör idag, planeten och mänskligheten står inför en gräns och klimatförändringarna är ett obestridligt hot. Män står generellt för högre andel utsläpp än kvinnor, men även kvinnors negativa klimatpåverkan ökar med högre inkomst.

Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings Universitet bjuder in dig som arbetar med miljö, klimat, hållbarhets- och jämställdhetsfrågor inom kommun och region. Vi hoppas kunna visa på samband mellan kön, jämställdhet, klimat och miljö – kunskaper som kan bli användbara i era respektive yrkesroller. Vår förhoppning är både att bidra med ny kunskap samt en plattform för att träffas över professionsgränser.

Mer information på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats