Temadag för universitetslärare: Hedersrelaterat våld och förtryck

30 november och 9 december arrangerar NCK digitala temadagar som är öppna för universitetslärare, kurs- och programansvariga som arbetar med införandet av det nya examensmålet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Syftet är att lyfta aktuell forskning och praktik.

Temadagarna sänds digitalt via verktyget Zoom. Länk skickas ut efter att anmälan stängt.

Mer information och anmälan på NCK:s webbplats