Fotografering

Fotografering! Vi tar en gruppbild av vår forskargrupp och därefter enskilda porträttbilder.

Vänligen se skickad inbjudan för ytterligare information.

Foto på fotoutrustning i en studio