USEH-sem: Eduardo de la Rosa "Understanding the Gender Wage Gap in Mexico, 1880-1980"

  • Datum: –18.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Eduardo de la Rosa, Kings College London
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Diego Castañeda Garza
  • Seminarium

Uppsala Seminar in Economic History

Seminarierna kommer att anordnas som hybridseminarier, på plats samt online. Zoomlänk skickas ut via email samma dag som seminariet.

Notera ny starttid kl 16:15!