Seminarium om att skriva ansökan till Vetenskapsrådet

  • Datum: –14.30
  • Plats: Zoom Du får länken när du anmäler dig
  • Arrangör: Enheten för forskningsstöd
  • Kontaktperson: Carin Marciszko
  • Seminarium

Ett seminarium för forskare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci om hur man skriver en bra ansökan till Vetenskapsrådet.

I januari arrangerar enheten för forskningsstöd seminarier för områdets forskare där du kommer få konkreta tips om hur du skriver en bra ansökan till Vetenskapsrådet. Du kommer även att få reda på hur en utvärderare på VR tänker, samt en genomgång av VR-ansökan. Fokus ligger på ansökningar till Vetenskapsrådet, men en hel del av informationen och tipsen är allmängiltiga.

Seminarierna är på engelska.
 
De hålls vid två olika tidpunkter och platser. Observera att du väljer ett av dessa tillfällen genom att anmäla dig nedan. Platserna är begränsade, så anmäl dig tidigt!

Anmäl dig här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/36523