Planning for Research Impact

I denna workshop får du lära dig om hur du kan planera för att din forskning ska få genomslag i samhället. Anmäl dig senast 31 januari.

Kanske planerar du just nu ett forskningsprojekt eller brottas med hur du ska beskriva nyttiggörandet och de långsiktiga effekterna av forskningen i en ansökan? Kanske har du ett starkt driv att skapa nytta med din forskning i samhället men vet inte var du ska börja?

Impact Planning Canvas är ett verktyg för att identifiera forskningens potentiella genomslag ur flera dimensioner och för att planera hur du kan uppnå dessa på bästa sätt utifrån dina forskningsresultat, intressen och övriga förutsättningar. Efter en introduktion av konceptet och verktyget kommer du få möjlighet att använda din egen forskning som bas för en praktisk övning. Rådgivare från UU Innovation finns till hands för att ge tips och vägledning under övningen.

Anmälan

Workshoppen genomförs på Zoom och på engelska.

Du anmäler dig via denna länk.

Vi behöver din anmälan senast 31 januari.

Välkommen!