Boost your information seeking skills – humaniora och utbildningsvetenskap

  • Datum: –11.30
  • Plats: Carolina Rediviva Carolina Rediviva, Plan 4,5 Entresol
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Helen Norlin
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning, med fokus på humaniora och utbildningsvetenskap.

Innehåll:

-Hitta relevanta databaser för ditt ämne

-Effektiva sökstrategier

-Verktyg för att bedöma tidskrifters kvalitet

-Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne

-Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.