Political icon and role model: Conceptualising and exploring the ‘Greta effect’ on climate activism

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom-möte. För länk, kontakta seminarieansvarig.
  • Föreläsare: Katrin Uba, Statsvetenskapliga institutionen
  • Arrangör: IBF
  • Kontaktperson: Miguel A Martinez
  • Seminarium

Omställningsstaden