Race, capitalist urban development, and the rise of Uber: the multiscalar production of public transportation in Atlanta, Georgia

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom-möte. För länk, kontakta seminarieansvarig.
  • Föreläsare: Marcus Mohall, kulturgeografiska institutionen
  • Arrangör: IBF
  • Kontaktperson: Miguel A Martinez
  • Seminarium