Konferens, Västra Götaland

  • Datum: –00.01
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV
  • Kontaktperson: VKV
  • Konferens

VKV bjuder in till konferens den 23 mars 2022 för att presentera resultaten från två utvärderingar av utvecklingsprojekt samt delresultat av forskningen om det dödliga partnervåldet som bedrivits inom Västra Götalandsregionen.

Konferensen innehåller tre delar:

Rutinmässiga frågor om våld till barn inom BUP, BUM och vårdcentraler med särskilt uppdrag inom ungas psykiska hälsa. Föreläsningen belyser barns och personals perspektiv på rutinmässiga frågor om våld till barn, samt vilka våldserfarenheter hos barn och medföljande föräldrar som identifieras när frågorna ställs. 

Personalens perspektiv på rutinmässiga frågor om våld till pappor/icke-födande föräldrar på BVC. Föreläsningen belyser personals perspektiv på rutinmässiga frågor om våld till pappor/icke-födande föräldrar, samt vilka våldserfarenheter som identifieras när frågorna ställs.

Första delrapporten med resultat från forskningen om det dödliga partnervåldet i Västra Götaland från 2000–2016.

Mer information och anmälan på Västra Götalandsregionens webbplats