Mobility services seen from the practical perspective of the user: a literature review

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom-möte. För länk, kontakta seminarieansvarig.
  • Föreläsare: Thomas Höjemo, IBF
  • Arrangör: IBF
  • Kontaktperson: Miguel A Martinez
  • Seminarium

Omställningsstaden