Banal Consumerism as an Aspect of the Discursive Opportunity Structure for Share/Repair/Reuse Grassroots Initiatives

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom-möte. För länk, kontakta seminarieansvarig.
  • Föreläsare: Kristina Boréus, IBF
  • Arrangör: IBF
  • Kontaktperson: Miguel A Martinez
  • Seminarium

Omställningsstaden