The Temporality of Plato’s Dialogues

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042 & Zoom
  • Föreläsare: Carol Atack, Cambridge
  • Arrangör: Ingela Nilsson
  • Kontaktperson: Milan Vukasinovic
  • Seminarium

Greek seminar