Book release: Stuck in the Margins?

  • Datum: –19.30
  • Plats: Zoom
  • Kontaktperson: Martha Middlemis Lé Mon
  • Seminarium

Ny publikation "Stuck in the Margins: Young people and faith-based organisations in South African and Nordic localities" med bidrag från flera CRS forskare.

Mer information finns här

Evenemanget kommer att vara på engelska. 

Registrering: drt-helpdesk@uwc.ac.za

Zoomlänk: https://uwc.zoom.us/j/95232190063