Sofia Roberg: Inger Christensens "alfabet" och ekokritiken

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminarium i litteraturvetenskap

Sofia Roberg presenterar sin nya avhandling

Vad är meningen med att skriva poesi när mänskligheten är upptagen med hitta på nya sätt att förinta sig själv och planeten vi bebor? Denna fråga ställde sig den danska poeten Inger Christensen i början av 1980-talet, men dess aktualitet har inte minskat med tiden. I sin avhandling Besvärja världen. En ekopoetisk studie i Inger Christensens alfabet undersöker Sofia Roberg Christensens poetiska svar på krisen – diktboken alfabet – och frågar sig vad Christensens poetiska undersökning av relationen mellan människan, naturen och fantasin kan lära oss om vår egen tid och kris.

Ordf.: Henrikson