Axel Rudolphi: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022 och Zoom (kontakta Sharon Rider för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Axel Rudolphi, Filosofiska institutionen, Avdelningen för estetik, Uppsala universitet, lägger fram avhandlingskapitlet "What Good Can Art Do? - Liminality and Value in Socially Engaged Art"