Gunnar Björnsson och Romy Eskens: "Native partiality as rebalancing"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Gunnar Björnsson och Romy Eskens, Stockholms universitet: "Native partiality as rebalancing"