Jasmina Nedevska: "The Limits of Personal Rejection"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Jasmina Nedevska, Uppsala universitet: "The Limits of Personal Rejection: Scanlonian Contractualism and the Non-Identity Problem"