Seminarium: Presentationer av forskargrupper vid IMV

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Östen Ljunggren
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Östen Ljunggren presenterar forskargruppen i Endokrinologi och mineralmetabolism.