Workshop i Content and Language Integrated Learning in Medical Education

  • Datum: –17.00
  • Plats: Segerstedt Building Plantskolan
  • Föreläsare: Dr Zsuzsa Nebenführer från Semmelweisuniversitetet i Budapest och professor Magdalena Szopa från Jagellonska universitetet i Krakow.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet och Karolinska Institutet
  • Kontaktperson: Louise Hernander
  • Workshop

Vill du öka din kompetens för att effektivt undervisa på engelska i ett mångkulturellt och flerspråkigt inlärningsrum? Vill du stärka din internationella portfölj som lärare?

Vi är glada att bjuda in dig till en workshop om innehålls- och språkintegrerat lärande i medicinsk utbildning, Content and Language Integrated Learning in Medical Education (CLIL MED), som kommer att arrangeras av Uppsala universitet i samarbete med enheten för undervisning och lärande vid Karolinska Institutet. Under den 90 minuter långa workshopen kommer Dr Zsuzsa Nebenführer från Semmelweisuniversitetet, Budapest, och professor Magdalena Szopa från Jagellonska universitetet, Krakow, att besöka oss för att dela med sig av sina bästa praxis och erfarenheter om att tillämpa CLIL-metoden i undervisningen.

Vad är CLIL Med?
CLIL Med är ett Erasmus+ strategiskt partnerskapsprojekt, med syftet att dela verktyg för att effektivt undervisa på engelska i ett mångkulturellt och flerspråkigt klassrum. Projektet syftar till att stärka medicinska högskolor i att förbereda studenter för att bli kvalificerade läkare. För att göra det planerar vi att öka kapaciteten för akademiska lärare som undervisar på engelska inom medicinsk och hälsovårdsvetenskap genom att uppmuntra dem att samtidigt undervisa i sitt ämne och öka elevernas engelska språkkompetenser genom ett CLIL-förhållningssätt. Läs mer: https://clilmed.eu/

Workshoppen äger rum den 7 mars kl 15:30-17:00, i sal Plantskolan på Segerstedthuset, plan K1 Uppsala.

Vi hoppas att du kan vara med! Anmälan till workshoppen öppnar nu och stänger den 28 februari 2022. Anmäl dig här: https://survey.ki.se/Survey/28582. Observera att det är max 50 deltagare. Din anmälan till workshopen är alltså bindande.

Vi ser fram emot att träffa dig den 7 mars.

CLIL MED IN MEDICAL EDUCATION