UCBH/USEH sem: Branko Milanovic "'Through the lens of inequality"

  • Datum: –18.00
  • Plats: via Zoom (zoomlänk skickas ut samma dag)
  • Föreläsare: Branko Milanovic (Graduate Center CUNY)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen/UCBH & USEH
  • Kontaktperson: Anders Ögren / Diego Castañeda Garz
  • Seminarium

Branko Milanovic presenterar och diskuterar pågående bokprojektet "Through the lens of inequality. Inequality as seen by economists from the French Revolution to the end of the Cold War" med fokus på kapitlet om Marx.