Drop-in workshop: Återkoppling på din pedagogiska meritportfölj

Kom förbi om du har frågor, eller vill ha återkoppling på den egna portföljens struktur och innehåll.

Språk: Svenska / engelska

Ingen föranmälan.