Juan Fernández de Heredias Grant Crónica de Espanya (1385)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062 samt Zoom
  • Föreläsare: Johan Gille
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Fernando Bermúdez
  • Seminarium

JOHAN GILLE rapporterar om sin forskning om Juan Fernández de Heredias Grant Crónica de Espanya (1385), denna gång med fokus på negationsförstärkningar: no … pas/res/ren/cosa/hombre