Evidentialitet och prosodi i spanska

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062 samt Zoom
  • Föreläsare: Fernando Bermúdez
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Fernando Bermúdez
  • Seminarium

FERNANDO BERMÚDEZ rapporterar från sin forskning om evidentialitet och prosodi i spanska.