INSTÄLLT! ((Perception och uttal av franska hos franskstudenter ))

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken INSTÄLLT!
  • Föreläsare: INSTÄLLT! ((Pernille Berg Johnsson))
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Fernando Bermúdez
  • Seminarium

INSTÄLLT! ((PERNILLE BERG JOHNSSON rapporterar från sitt avhandlingsarbete om perception och uttal av franska hos franskstudenter med svenska/danska som modersmål.))