AI-based RegTech / AI and the Financial Markets

  • Datum: –12.00
  • Plats: Hybrid: Zoom / K312, Ekonomikum
  • Föreläsare: Projektdeltagarna i dessa båda projekt / Project participants in these two projects
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Seminarium

Högre seminariet i företagsekonomi