Emma Hagström Molin: Proveniens i 1800-talets Europa

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4-2007
  • Föreläsare: Emma Hagström Molin
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

På seminariet presenteras projektet "Proveniens i 1800-talets Europa” vars syfte är att undersöka proveniens som begrepp, forsknings- och organisationspraktik i 1800-talets Europa.

Emma Hagström Molin arbetar som forskare på Institutionen för idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Mer information om projektet finns på https://www.idehist.uu.se/forskning/forskningsprojekt/proveniens-i-1800-talets-europa/