Work in Progress-seminarium: on “Evaluation of Males and Females in Contemporary American English: A Corpus-Based Study”.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Via Zoom - kontakta Merja Kytö för länk
  • Föreläsare: Md Nazmus Saqueb Kathon
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium