Controllerdagen 2022

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset eller online
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Einar Iveroth
  • Konferens

Controllerdagen är tillbaka med framgångsrika praktiker och forskare som utmanar och ger perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling.

Årets teman är högaktuella styrningsfrågor och består av:
• Globala strategier i en föränderlig värld
• Agila metoder – Lösningen på det mesta eller ännu en
managementfluga?
• Digitalisering, HR och rekryteringsparadoxen: tekniklösningar
som både möjliggör och förstör rekryteringseffektivitet
• Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling – Från SDG 2030
till styrpraktiker
• Styrning och ledning för minskad klimatpåverkan
• Innovativ prissättning i en bransch under stark förändring
• Tillitsbaserad styrning och uppföljning
• Organisatoriska mellanrum – varför blir det fel trots att alla gör rätt?

Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv på
hur du kan utveckla din organisation!

Program och medverkande (pdf)

Anmälan (senast 23 maj)