Uppsatstävling för studenter med fokus på Sydafrika och Sverige-relationer

Studenter som studerar sitt tredje eller fjärde år vid Uppsala universitet inbjuds till att delta i uppsatstävlingen med fokus på Sydafrika - Sverige-relationer. De fem vinnarna kommer att få sina texter publicerade i en akademisk tidskrift vid namn The Thinker, samt att de kommer att ges möjlighet att presentera på konferensen SASUF Goes Digital i september 2022.

För att främja långvariga relationer mellan svenska och sydafrikanska studenter, för att främja medvetenhet och dialog rörande den unika relation som just dessa två länder har mellan sig, samt för att generera nya insikter för att utveckla den bilaterala relationen framåt, så bjuds härmed studenter till att delta i en uppsatstävling! Sveriges ambassad i Pretoria, SASUF och University of Johannesburg bjuder in studenter som studerar sitt tredje och fjärde år vid någon av samtliga partneruniversitet inom SASUF (Uppsala universitet ingår förstås bland dessa), att lämna in en uppsats inom någon av följande kategorier:

- Kulturrelaterade frågor (Cultural diplomacy / issues)
- Vetenskaps- och teknikdiplomati (Science and technology diplomacy / issues)
- Akademisk / kunskapsdiplomati (Academic / knowledge diplomacy)
- Miljörelaterade frågor (Environmental diplomacy / issues)
- Genusfrågor (Gender issues)

En student per kategori kommer att vinna priser fokuserade på tidig karriärutveckling. De fem vinnarna kommer även att ges möjligheten att publicera sina texter i en akademisk tidskrift vid namn The Thinker, samt att presentera sina artiklar vid konferensen SASUF Goes Digital i september 2022.

Här kan du hitta mer information och vidare förklaring av vad respektive kategori kan innebära.