STS sem: Jonatan Samuelsson ”Kunskap, kontrovers och kvicksilver: Debatten om amalgamförgiftning i det sena 1900-talets Sverige”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Jonatan Samuelsson (Idé- och samhällsstudier, Umu)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / STS Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Underlag kan rekvireras en vecka innan seminariet från daniel.normark@ekhist.uu.se