Kasper Kristensen – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022 och Zoom (kontakta Sharon Rider eller Pauliina Remes för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider, Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi och Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Dag och tid.)

Slutseminarium för Kasper Kristensen, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet, och avhandlingen Spinoza’s Philosophical Anthropology: Common Capacities, Differing Vulnerabilitie. Opponent är Martina Reuter, University of Jyväskylä, Finland.