Irene Martínez Marín – Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2/1022 och Zoom (kontakta Irene Martinez Marin för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Irene Martinez Marin
  • Seminarium

Högre seminariet i estetik

Slutseminarium för Irene Martínez Marín och avhandlingen Four Essays on Aesthetic Valuing: A Relational View. Opponent är Jonathan Gilmore, CUNY Graduate Center.