Vill vi verkligen bli av med överskuldsättningen?

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Inledare: Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt, Uppsala universitet Moderator: Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Uppsala universitet
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson Chorell
  • Telefon: 018-471 76 77
  • Seminarium

Trots att man skärpt lagstiftning för att ta lån, samt gjort lättnader i regelverket för att beviljas skuldsanering, minskar inte antalet personer som blir djupt skuldsatta. Är lösningarna verkligen de rätta? Är hushållens skulder snarare symptom på problem som vi inte kan eller ens vill lösa? Och vilka är effekterna för individen och samhället av att några blir djupt skuldsatta?

I panelen finns företrädare för akademisk forskning samt Kronofogden och Finansinspektionen:

- Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
- Per Nordkvist, biträdande chef verksamhetsområdet Bank, Finansinspektionen
- Eva Mörk, professor ssk offentlig ekonomi., Uppsala universitet
- Marieke Bos, docent i nationalekonomi, Stockholms handelshögskola