För alla språklärare: Betyg och bedömning i engelska och moderna språk

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Maria Håkansson Ramberg & Marita Gareis
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Marita Gareis
  • Föreläsning

Föreläsning och inspirationsworkshop för språklärare.

10:00 – 10:15 Introduktion Maria Håkansson Ramberg & Marita Gareis
10:15 – 11:15 Föreläsning: Innovativa metoder och bedömning för språkklassrummet, Maria Håkansson Ramberg
11:30 – 12:30 Workshop: Summativ bedömning – att konstruera prov och uppgifter
12:30 – 14:00 Workshop: Formativ bedömning – aktivera eleverna som lärresurser
14:00 – 14:30 Summering och utvärdering

Föreläsare och workshopledare: Maria Håkansson Ramberg (se bild) har skrivit en avhandling vid Uppsala universitet med inriktning mot bedömning av elevers skriftliga kompetens. Hon har en bred bakgrund som lärare på olika nivåer i en svensk utbildningskontext samt är legitimerad lärare för grundskola och gymnasium. Hennes forskningsintressen ligger inom lärande, undervisning och pedagogisk bedömning av inlärares kommunikativa språkkompetens.

Workshopledare: Marita Gareis, Uppsala universitet

Till anmälan

Maria Håkansson Ramberg