Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Inledning av professor Carl Fredrik Bergström och docent Magnus Strand, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Juridiska fakulteten och Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet samt European University Institute
  • Kontaktperson: Magnus Strand
  • Konferens

Denna tvådagarskonferens kommer att presentera och föra diskussioner kring boken "Legal Accountability in EU Markets for Financial Instrument". Evenemanget är kostnadsfritt och anmälan sker senast den 20 maj 2022.