Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340 (Tupprummet)
  • Föreläsare: Fabiola Stein
  • Kontaktperson: Helen Melander Bowden
  • Telefon: +46 18 4711680
  • Seminarium

Fabiola Steins 50% seminarium

Titel: Learning in scientific research work. Construction of knowledge and skilled practice in interaction.

Kontaktperson: Helen Melander Bowden

Diskutand: Docent Gustav Lymer, Stockholms universitet

Ordförande: Helen Melander Bowden

Seminariet är på engelska

Textunderlag kan fås av Fabiola Stein (fabiola.stein@edu.uu.se) två veckor innan seminariet