South Africa - Sweden University Forum (SASUF) - Informationsträff

  • Datum: –09.45
  • Plats: Segerstedthuset Lokalen Plantskolan
  • Föreläsare: Helin Bäckman Kartal
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för globalt samarbete
  • Kontaktperson: Helin Bäckman Kartal
  • Telefon: 072 999 93 53
  • Föreläsning

Koordinatorn för South Africa - Sweden University Forum (SASUF) bjuder in forskare och lärare från alla discipliner till en SASUF-informationsträff som äger rum den 19 maj i Segerstedt. Sessionen kommer att ge dig en uppdatering kring de senaste händelserna inom projektet, kring de kommande evenemangen samt rörande finansieringsmöjligheter för projekt för de kommande åren.

Koordinatorn för South Africa - Sweden University Forum (SASUF) bjuder in forskare och lärare från alla discipliner till en SASUF-informationsträff som äger rum den 19 maj i Segerstedt. Sessionen kommer att ge dig en uppdatering kring de senaste händelserna inom projektet, kring de kommande evenemangen samt rörande finansieringsmöjligheter för projekt för de kommande åren.

SASUF startade som ett treårigt projekt mellan åren 2018-2020 och lyckades föra samman mer än 3000 forskare, studenter, universitetsledare och finansiärer i seminarier och workshops. SASUF finansierade även 70 internationella samarbetsprojekt, alla kopplade till FNs hållbarhetsmål, med minst fyra forskare från universitet i både Sverige och Sydafrika involverade i samtliga av projekten. Projektets stora framgångarna har nu resulterat i en ny treårig projektfas av SASUF-samarbet, vilket pågår mellan åren 2022-2024.

Genom att delta på denna informationssession kan forskare och lärare från en mängd olika discipliner lära sig hur de själva kan engagera sig inom SASUF och koppla sin egna forsknig till ett nytt internationellt sammanhang.