Webbinarium: Synergi genom samverkan - att hitta likheter i olikheter

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Johan Jansson, docent vid Kulturgeografiska institutionen.
  • Arrangör: UU Samverkan, Humsam-kansliets forskningsstöd och CIRCUS
  • Kontaktperson: Anna Wallsten
  • Telefon: 6871
  • Seminarium

I detta webbinarium kommer Johan Jansson, docent vid Kulturgeografiska institutionen, att tala om hur man kan hitta syngerier i samverkansprojekt och hur slumpmässiga händelser kan leda till god samverkan.

Johan Jansson är docent vid Kulturgeografiska institutionen. I detta webbinarium kommer han att förhålla sig till de synes slumpmässiga händelser som leder till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan - som involverar tre organisationer, två institutioner och fyra forskningsämnen. Han kommer att reflektera över utmaningarna med att hitta likheter i olikheterna – hos tre till synes disparata organisationer, men också i samverkan mellan akademi och omgivande samhälle samt i det tvärvetenskapliga arbetet.

Länk till mötet: https://uu-se.zoom.us/j/62954542207

Länk till anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/52594

 

Forskning i samverkan:  Tema kultur och kreativitet

UU Samverkan, Humsam-kansliets forskningsstöd och Circus bjuder in till en serie webbinarier på temat kultur och kreativitet. Ett förändrat forskningslandskap lyfter i allt större utsträckning fram betydelsen av samverkan med externa parter i forskning. Det väcker frågor, utmanar arbetssätt och öppnar upp för nya möjligheter.

Funderar du på samverkan och vad det kan innebära för dig som forskare? Hur gör man forskning i samverkan med bibehållen integritet för både forskare och forskning? Hur hanterar man förväntningar och krav? Hur gör man i praktiken för att bygga ömsesidig respekt i samverkan? Hur gör man samverkan meningsfull, karriärsutvecklande och rolig?

Välkommen att inspireras av hur humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare resonerar om och hanterar sin samverkansuppgift. Webbinarieserien arrangeras inom ramen för ett pilotprojekt om en samverkansplattform om kultur och kreativitet med bas i Uppsala. 

Olika aktiviteter testas under våren för att stödja och underlätta samverkansforskning som specifikt rör kulturens och kreativitetens roll i samhällsutvecklingen.