Linus Ljungström: Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Obs! Sluttiden

Slutventilering av manuskriptet till Linus Ljungströms doktorsavhandling Med rötterna i myllan. Bygdeskildringar som modernistisk ordkonst hos Stina Aronson, Tage Aurell, Stig Dagerman och Sara Lidman.

Avhandlingsmanuskriptet har skickats ut inom institutionen. Övriga intresserade kan vända sig direkt till Linus Ljungström för att ta del av det.

Opponent: Pär-Yngve Andersson (Örebro)

Ordförande: Torsten Pettersson