Linda van den Berg – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Terje Falck-Ytter
  • Seminarium

Linda van den Berg försvarar sin avhandling Reaching for Excellence? Does training improve motor abilities and cause cascading effects in the visual attention and social perception domain?

Mer information och abstract i DiVA